Har I brug for inspiration til bedre mangfoldighedstænkning?

Et team der er sammensat på tværs af kulturer, fungerer generelt bedre, så vidt gruppen har en leder med erfaring i at arbejde med multikulturelle teams grundet større forståelse og formåen til, at kunne drage fordel af alles forskellige aktiver med formålet om at drive gruppen fremad.
– Carl Lundberg, Logistic Manager J Lindeberg.

MultiMind er specialiseret indenfor mangfoldighed og kan tilbyde jeres virksomhed workshops og foredrag omkring Diversity Management. Vi kortlægger, analyserer og forberedrer jeres virksomhed ud fra et mangfoldighedsperspektiv. Det kan omhandle alt lige fra, hvordan man opbygger en virksomhed ud fra et mangfoldighedsperspektiv til, hvordan man skal tænke angående nye rekrutteringer eller virksomhedens interne kultur.

For mere information omkring vores tilbud indenfor mangfoldighedskonsultering kontakt Shaun Ogden.

 Læs mere om vores kompetenceområder og rekrutteringsproces.

”En af fordelene med at lede et multikulturelt team er, at du får en anden forståelse og bliver mere åben. Det giver indsigt i, at alle har forskellige behov og forskellige forudsætninger. For eksempel er den 17. maj en ekstremt vigtig begivenhed for normænd, mens den 6. Juni ikke er specielt bemærkelsesværdig for svenskerne. Forskellige faktorer kan have forskellige betydninger for forskellige personer fra forskellige kulturer.”
 – Carl Lundbger, Logistics manager J Lindeberg.

”Vi lever i dag i et multikulturelt samfund, hvor vi med nutidens teknologi kan tage del i, hvad andre mennesker tænker og synes. Dette går hånd i hånd med, hvordan vi samarbejder med kunder og leverandører udenfor vores traditionelle grænser. At få muligheden for at lede et multikulturelt team giver en stor forståelse for, hvordan man tænker og vurderer i andre kulturer, for derefter at kunne anvende denne egenskab til at styrke relationer både internt og eksternt.”
- David Lu, Service Desk Manager Eniro.

”Det man får ud af, at lede multikulturelle grupper er, at man i sådanne grupper ser tingene på forskellige måder og derved får tilgang til flere indfaldsvinkler end, hvad man kunne få i en kulturel homogen gruppe. Man effektiviserer således tingene. Når gruppens medlemmer har forskellige kulturelle baggrunde, er det en stor fordel, hvis gruppen er kulturel heterogen for at skabe en bedre forståelse for hinanden og dermed et mere effektivt samarbejde.”
- Maria Brindevi, Head of Master Data, Electrolux.

”Vi lever i et multikulturelt samfund og vi er derfor nødt til at tilpasse vores virksomheder og medarbejdere. Den største fordel ved dette ser jeg som chancen for at udvikle sig selv som menneske, lære noget nyt, tage del og få indblik i andre kulturer. En spændende rejse for alle.”
– Ingvor Holmberg Swahn, Mgr Customer Support Nordic, Nordea Bank.

”Den største udfordring med at lede et multikulturelt team er at forstå individernes behov ud fra et kulturelt perspektiv. F.eks. hvis man har en anden religion, er dette noget, man må tage hensyn til. Man må se hvert individ og hvordan de ræsonnerer. Det er noget, man altid er nødt til, men med den kulturelle forskel giver det yderligere et nyt aspekt til det hele. Det er også det, der gør, at du udvikler dig.”
– Carl Lundberg, Logistics Manager J Lindeberg.

”Mennesker fra forskellige kulturer arbejder oftest på forskellige måder, men har ofte de samme mål, når man præsenterer en strategi. Udfordringen er at identificere, hvordan de arbejder bedst samtidig med, at man får dem til at skabe forståelse for, hvordan andre arbejder for, at de derved skal kunne videreudvikle sig selv.”
– Davis Lu, Service Desk Manager, Eniro

”At lede multikulturelle grupper kræver en større indsats af chefen. Man må som chef være lydhør, åben og kunne tænke udenfor boksen. Indimellem er man nødt til at udtrykke den samme ting på tre forskellige måder for at undgå misforståelser.”
 – Maria Brindevi, Head of Master Data, Electrolux.

”Det er vigtigt ikke at ignorere kulturelle forskelligheder men i stedet vende det til en fordel. Vær åben for kulturelle forskelle. Jo mere forståelse man får for det enkelte individ, jo bedre forstår man, hvordan man skal få netop dette individ til at udvikle sig. Kulturen præger mennesket. Jeg havde for eksempel en ansat fra Korea, der var vant til en meget hierarkisk organisation. For hende betød titel virkelig meget og det var først, da jeg forstod dette, at jeg kunne tilpasse min kommunikation til hende. Jeg forstod senere, at hun overfor sin familie ville bevise, at hun var fremgangsrig ved at opnå en vis titel. Det kan være lige så vigtigt som en lønforhøjelse. Ved at tale med personen på det rigtige sprog kan man få dem til at forstå ens perspektiv.”
– Carl Lundberg, Logistics Manager i J Lindeberg